<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

"Just in Case" avsnitt 002


Just in Case - avsnitt 2. Johan och Andreas sammanfattar fondernas utveckling under 2019. Dom avslöjar även vad vi kan förvänta oss av Safe Play, Fair Play samt All Star under 2020. Andreas delar också med sig av sina senaste spaningar och vad han tror om börsen det kommande året.

Innehållet i podcasten speglar förvaltarens  personliga åsikter och återger nödvändigtvis inte Case Kapitalförvaltnings officiella ståndpunkt. Kommentarer om enskilda aktier eller andra finansiella instrument ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Case Kapitalförvaltnings fonder. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

Lämna en kommentar