<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

"Just in Case" oktober 2019


Just in Case - avsnitt 1. Johan och Andreas berättar hur fonderna gått under månaden samt diskuterar hur S&P 500 når nya rekordnivåer som eldas på av bland annat sysselsättningsstatistik och räntesänkningar. Trump passade även på att tweeta om att framsteg görs i processen att färdigställa fas 1-handelsavtalet mellan USA och Kina. 

 

Innehållet i podcasten speglar förvaltarens  personliga åsikter och återger nödvändigtvis inte Case Kapitalförvaltnings officiella ståndpunkt. Kommentarer om enskilda aktier eller andra finansiella instrument ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Case Kapitalförvaltnings fonder. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar