<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jojje och Tom kommenterar marknadsläget!


Höstrusket har även nått börsen där många aktier har hamnat ute i kylan efter att ha levererat kvartalsrapporter som marknaden inte har uppskattat.

Många kapitalförvaltare gör det enkelt för sig och skyller nedgången på svaga rapporter och att konjunkturen snart nått sin peak men vi bedömer att det är räntan som orsaken till nedgången. Vi har under lång tid poängterat vikten av att ha koll på när riksbankerna minskar sina stödköp på obligationsmarknaden. Detta eftersom minskade stödköp kommer att driva upp räntan. Vi ser nu att centralbankernas balansräkningar börjar att krympa och att den amerikanska 10-åriga räntan passerat den magiska 3-procentsgränsen.

Tidigare när detta har inträffat så har marknaden sålt av aktier och placerat pengarna i räntemarknaden vilket i sin tur har tryckt tillbaka räntan under 3 procent. Men denna effekt har denna gång uteblivit och detta bedömer vi vara en direkt effekt av minskade stödköp på obligationsmarknaden. Tidigare har minskningen av Federal Reserves balansräkning uppvägts av att andra centralbanker har ökat sina balansräkningar. Effekten verkar dock ha upphört och den tio-åriga räntan i USA fortsätter att stiga och med en ränta på över 3 procent förefaller räntemarknaden som ett bra alternativ till aktier. Detta innebär att pengar kan fortsätta flöda ut från aktier och nedgången fortsätta.

 - Dock ska vi ha i åtanke att de amerikanska bolagsrapporterna fortsätter att komma in starkt med undantag för det starka säljtrycket i tech-sektorn där nedgången leds av FAANG-bolagen. Här återfinns förklaringen givetvis i den extrema uppvärderingen som skett i sektorn under många år. I Sverige har cirka hälften av bolagen levererat rapporter över förväntan och hälften kommit in sämre. Vi kan även konstatera att marknadens humör har skiftat över till negativt tolkningsföreträde. De bolag som kommit in sämre än förväntningar har blivit hårt straffade, och därför blir ”stock picking” väldigt viktigt i rådande marknad, säger Georg Norberg som är aktieförvaltare på Case.

Det är hög risk att vår egen Riksbank höjer räntan i december eller februari eftersom vi har en stark konjunktur, låg arbetslöshet och en inflation som börjar ta fart. Något som redan nu ger ett tryck uppåt även på den svenska räntemarknaden.

Ovanstående gör att det är viktigt att hålla kort duration på ränteportföljen. Minskade stödköp från centralbankerna kommer även på sikt att medföra att bolagens finansiering kommer att bli dyrare när de ska ersätta befintliga obligationer som löper ut med nya.

 - Vi har därför valt att ha en väldigt kort duration i våra fonder Safe Play och Fair Play eftersom en kort duration innebär mindre risk för prisfall på obligationer vid en räntehöjning. Men det innebär också att gamla lån inom kort förfaller till betalning och ger oss möjligheten att investera pengarna i nya lån som löper med en högre ränta, kommenterar Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare Safe Play.

Lämna en kommentar