<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jag har aldrig haft högre yield i räntefonderna


Företagsobligationer har liksom aktiemarknaden haft en kraftig nedgång i år men nu är det flera av de större analyshusen som på grund av nedgången och den höga avkastningspotentialen valt att rekommendera en övervikt mot företagsobligationer.

Förräntningstakten i våra företagsobligationsfonder har ökat i takt med att priserna på företagsobligationerna fallit och är nu mellan 7-10% per år (beroende på fond). Det innebär att det för närvarande går att erhålla ”aktieavkastning” på krediter där vår bedömning är att kreditmarknaden nu nått sin botten och att den inte kommer att reagera lika kraftigt en gång till. Även om inflationen fortfarande är hög och marknaden förväntar sig en trippelhöjning av FED så kommer inflationstakten successivt att klinga av. Det ser vi också på räntekurvan där den amerikanska 10-åriga räntan är lägre än den 2-åriga.

På kort sikt är stigande räntor negativt för avkastningen på obligationer men i ett längre perspektiv innebär ett högre ränteläge att obligationer kommer att kunna ge en högre löpande avkastning. Jag är ju av naturliga skäl positiv till företagsobligationer men nu är inte bara vi på Case som är positiva till tillgångsslaget. För första gången på drygt ett decennium är den globala kapitalförvaltningsjätten Blackrock negativ till aktier men lyfter fram företagobligationer som ett tillgångsslag med stor potential. ”Vi har en positiv syn på företagsobligationer med riskbetyget investment grade. Värderingarna är attraktiva och tillgångsslaget kan stå mer stabilt mot börsfall än aktier, säger Laura Cooper.

Det är även fler analyshus som identifierat investeringpotentialen i företagobligationer där Swedbank i sin senaste strategirapport lämnar aktievikten oförändrad men passar på öka vikten mot företagsobligationer med höga kreditbetyg (investment grade).

Med hänsyn till både Blackrocks och Swedbanks rekommendationer så ligger Case Safe Play rätt positionerad med en exponering om cirka 53% mot bolag med just investment grade-rating.

Med vänlig hälsning, 

Tom Andersson

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar