<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Räntemarknaden har rivstartat 2023


Lika surt som det var på kreditmarknaden under 2022 - lika positivt har starten på 2023 varit. Efterfrågan på krediter är tillbaka på allvar och en stor anledning till detta är att många investerare bedömer att vi börjar se slutet på räntehöjningarna. När den 10-åriga räntan verkar ha toppat och även på marginalen fallit tillbaka något har finansieringsvillkoren för företagen blivit gynnsammare igen.

Även om vi inte kan förvänta oss att alla företag fullgör sina åtaganden enligt obligationsvillkoren har detta redan prissatts av marknaden, särskilt när det gäller high yield-obligationer. De flesta företag har också byggt upp sin finansiering med hjälp olika källor och samtidigt spridit återbetalningen över flera år. Refinansiering av skulder torde således inte bli något problem för välskötta och välmående företag.

Även om kostnaderna för att låna pengar är högre idag än för ett år sedan så bedömer analytiker att företagen kan bära den ökade räntekostnaden och framförallt finns det återigen en vilja hos investerarkollektivet att teckna sig för nya företagsobligationer.

Mycket talar för att nuvarande klimat är perfekt för företagsobligationer. Detta eftersom både räntor och riskpremier ligger på de högsta nivåerna på många år. Totalavkastningen på Investment Grade-företagsobligationer har inte varit på så här höga nivåer sedan eurokrisen år 2011. 

Inflationsnivåerna ligger visserligen fortfarande långt över centralbankernas mål om 2% i både USA och euroområdet men trenden är på väg åt rätt håll. Även om inflationen kommer att förbli förhöjd under en längre tid än vad marknaden förväntar sig kommer räntorna knappast att stiga i samma takt som hittills och följaktligen borde företagsobligationer även i en miljö med stigande räntor ge positiv avkastning 2023.

När investerarna dessutom kan få aktieavkastning på företagsobligationer är det mycket som talar för tillgångsslaget. För egen del så har våra räntefonder fått en bra start på året när Case Safe Play redan är upp cirka 3,62%, Case Fair Play är upp cirka 3,46%, Case Credit Opportunity upp ca 2,7% och Case Räntefond Investment Grade är upp 1,57%.

  Current Yield* Yield to Maturity** Andel IG Andel fastighet
Case Räntefond Inv Grade 3,9% 7,3% 83% 47%
Case Safe Play 7,0% 8,2% 59% 7%
Case Fair Play 8,6% 11,8% 27% 5%
Case Credit Opportunity 7,5%  12,2% 36% 34%

*Current Yield avser löpande avkastning utan hänsyn till värdeuppgång på obligationerna
**Yield To Maturity - mäter totalavkastning till förfall, dvs kupong och värdeförändring

Vill du veta mer om våra räntefonder går det bra att kontakta Carl Bergenstråhle på carl.bergenstrahle@casefonder.se

Tom Andersson, Chief Investment Officer

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar