<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Uppdatering om Safe Play och marknaden


Att volatiliteten på marknaden kommit tillbaka har nog ingen missat. Dock så börjar riskaptiten sakta men säkert att komma tillbaka. CNNs Fear & Greed Index har precis vänt från fear till greed och normalt brukar det vara bra läge att kliva in i marknaden.

B5343FCD-60C8-4F36-8226-0C7A8A5112C1

 

 

Senaste två månaderna har varit något stökiga på obligationsmarknaden. Detta har återspeglats i prissättningen på europeiska obligationer som har krupit ned något i pris. Till stor del kan prisfallet på den europeiska obligationsmarknaden förklaras av en politisk oro i Italien och oro för hälsan hos italienska banker.

Vår bedömning är att oron kommer att isolera sig till Italien och inte få spridningseffekt på resten av Europa. Därmed bör priset på nordeuropeiska obligationer snart att rätta till sig igen.

Safe Play har endast exponering mot bolag i nordeuropa och trots att dessa har liten eller ingen exponering mot Italien har prissättningen på dessa obligationer ändå smittats av generell oro. 

Safe Play har inte, och har aldrig haft, exponering mot sydeuropeiska bolag och det känns väldigt tryggt och bra. Fonden är i år upp cirka 0,3 procent men tyvärr har även Safe Play drabbats av den generella oron för Italien och fonden har tappat cirka 0,3 procent från toppen. Vi bedömer att denna felprissättning kommer att korrigera sig och att priset på obligationerna då kommer tillbaka till sin ursprungliga värdering.

 


Tom Andersson
Ansvarig fondförvaltare för Safe Play

Lämna en kommentar