<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så har sanktionerna kastat om värderingen av företagsobligationer


Det märkliga med nuvarande scenario är att europeiska bolag med bra kreditrating, sk Investment Grade, har fått se sina obligationer spreada isär mer än svenska high yield-bolag när förhållande borde vara det motsatta. Jag kan nu köpa en europeiska bolag med Investment Grade-status som ger högre avkastning än svenska icke-ratade företagsobligationer.

Rysslands största bank, Sberbank, med dotterbolag i Europa, har fått beskedet att EU:s resolutionsmyndighet, Single Resolution Board, tar över bankens verksamheten i Österrike. Detta efter att sanktionerna mot Ryssland fick kunderna att springa till banken och ta ut sina pengar. Sanktionerna leder till att den ryska moderbanken nu är förhindrad att skjuta till pengar när den österrikiska delen av banken fått akut brist på likvida medel.

Man ska komma ihåg att, sin stora befolkning till trots, är den ryska ekonomin relativt liten och trots det faktum att de europeiska bankerna har en mycket liten exponering mot ryska banker så spreadade ändå europeiska bankobligationer isär på ovan nyhet och priset på bankobligationerna gick ned.

Det märkliga med nuvarande scenario är att europeiska bolag med bra kreditrating, sk Investment Grade, har fått se sina obligationer spreada isär mer än svenska high yield-bolag när förhållande borde vara det motsatta. Jag kan nu köpa en europeiska bolag med Investment Grade-status som ger högre avkastning än svenska icke-ratade företagsobligationer.

För våra räntefonder riktas fokus just mot utvecklingen av spreadarna, för att se var vi får bäst riskjusterad avkastning för tillfället. Om vi kan sälja svenska high yield-papper och istället köpa europeiska Investment Grade och dessutom få bättre avkastning så är det nästan öppet mål. Vi såg också i efterdyningarna i Coronakrisen att spreadarna på obligationer i Europa gick ihop snabbare när marknaden vände igen. 

Jag tror att fokus framåt kommer att bli mot de obligationer som har drabbats värst av nuvarande isärspreadning, men där kreditrisken egentligen inte har förändrats. Med en väl genomförd kreditanalys och långsiktighet vill vi utnyttja de möjligheter som nu finns på företagsobligationsmarknaden.

Avkastningen i Case Safe Play och Case Fair Play har påverkats negativt av det pågående kriget där invasionen av Ukraina skapat en större oro på den europeiska företagsobligationsmarknaden än den svenska. Den nuvarande geopolitiska osäkerheten är den enskilt största faktorn till de stora prisrörelserna nedåt på obligationsmarknaden.

Till sist. Låt oss hoppas på ett snabbt vapenstillestånd & stopp för det lidande vi ser i medierna varje dag!

Tom Andersson

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar