<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Är 2022 året där räntesparande gör comeback?


Sparande i räntefonder har av naturliga skäl varit relativt ointressant när centralbankerna har tryckt ned räntan rakt ned i källaren men med stigande räntor kommer traditionellt räntesparande i spel igen.

Från 2009 har vi fått leva med en ränta som hela tiden blivit lägre och lägre där vi till och med hade negativ ränta ett tag - det vill säga att man fick betala för att låna ut pengar vilket i sig är ett fenomen som känns helt galet. Aktiemarknaden pratade om TINA (”There Is No Alternative”) och räntesparande hamnade i skymundan under en tioårsperiod. 

Med stigande räntor kommer traditionellt räntesparande i spel igen. Vi ser redan nu att många företag får betala en högre ränta när de emitterar nya obligationer men även obligationer som finns på andrahandsmarknaden har betydligt högre yield nu än för bara för 5 månader sedan.

Den initierade har säkert noterat att samtliga cirka 100 företagsobligationsfonder i svenska kronor har negativ avkastning i år vilket till stor del beror på att marknaden har ”ställt ned” obligationspriserna på grund av att riskaptiten under första halvåret av 2022 har minskat kraftigt. Obligationer med fast ränta och lång löptid ska självklart tappa i pris när räntan kryper uppåt men vi ser ett nedställ även i obligationer med kort löptid eller till och med rörlig ränta.

För sparare som för tillfället står vid sidlinjen och som är villiga att ta lite risk så går det att fynda ordentligt på företagsobligationsmarknaden. Till skillnad mot aktier, där vi bara kan spekulera i vad aktiekursen kommer att vara i framtiden, så vet vi att en företagsobligation (allt annat lika) ska stå i kurs 100 när den förfaller till betalning. Detta medför att det är bra att köpa en obligation när den handlas till underkurs eftersom köparen då både erhåller ränta samt värdeuppgång på obligationen. 

Ett räkneexempel på en obligation med kvarvarande löptid 2 år.

En företagsobligation med kupong 5% som handlas till kurs 100 ger en årlig avkastning om 5%.

En företagsobligation med kupong 5% som handlas till kurs 90 ger en årlig kupong om 5% men även en årlig värdeuppgång om cirka 5%. Total årlig avkastning blir därmed nu cirka 10%.

De allra flesta av obligationerna även i Case Safe Play och Case Fair Play handlas nu till viss underkurs vilket innebär att spararna inte bara får underliggande räntebetalning utan även värdeuppgången på obligationerna. Det är till och med så att värdeuppgången nu har en potential att leverera lika hög avkastning som den underliggande räntekupongen. Kombinationen av värdeuppgång, underliggande räntekupong och en kort ränteduration talar för att fonderna kan leverera en aptitlig avkastning när priserna på företagsobligationer har stabiliserat sig igen.

Jag vill också passa på att önska alla en riktigt trevlig midsommar.

Med vänlig hälsning, 

Tom Andersson

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar