<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Du har väl inte missat Placeras djupdykning av vår ränteförvaltning


Fondutvärderaren Pär Ståhl satte sig ned med Tom Andersson för att gå igenom vår förvaltning, Toms syn på ränteutvecklingen, hur fonderna är exponerade och varför vi är underviktade mot fastigheter. Tom avslöjar även avkastning kan man förvänta sig!

Läs hela artikeln här >>>

Du som läser det här säkert bra koll vår förvaltning och vet att vi har en inriktning mot Bank & Finans men vet du skillnaden mellan Safe Play och Fair Play? 

Case Safe Play startade 2011 och förvaltar idag 5 miljarder kronor, vilket gör den till en seriös spelare på den svenska företagsobligationsmarknaden. Fonden har över 120 företagsobligationer  där en majoritet av emittenterna har så kallad Investment Grade-rating.

Fair Play är vår högräntefond. Fonden är betydligt mer koncentrerad med cirka 40 innehav. I Fair play har vi tagit de mest intressanta obligationerna från Safe Plays högräntedel. Fonden har en högre risk men målsättningen är förstås att ge en högre avkastning över tid.

Båda kreditfonderna har, till skillnad från många andra svenska företagsobligationsfonder, en extremt låg exponering mot fastighetsbranschen.

Anledningen till att vi har valt fokus på finans före fastigheter är:

  • Finansiella företag är reglerade och övervakade vilket talar för ordning och reda.
  • Finansiella företag har kapitalkrav vilket omöjliggör en för hög skuldsättning vilket vi ser i andra branscher.
  • Finansiella företag har en högre vilja att följa villkoren i obligationslånen.
  • Utöver detta är större banker ofta systemviktiga vilket innebär att de är kritiska för det finansiella systemet och de försätts i resolution istället för att gå i konkurs. 

Under Coronakrisen behövde en del fonder tillfälligt stänga för handel då fondernas innehav inte var tillräckligt likvida. Den svenska företagsobligationsmarknaden är relativt liten vilket innebär att likviditetsrisken ofta är hög. Speciellt i värdepapper utgivna i svenska kronor och med lägre rating. Företag i den finansiella sektorn lånar ofta i valutor som USD, EUR eller GBP. Fördelen med att investera i obligationer utgivna i större valutor i stället för svenska kronor är att andrahandsmarknaden är betydligt mer likvid. Safe Plays tillgångar är därför lättare att omsätta vilket var en av orsakerna till att fonden inte behövde stänga under Coronakrisens turbulens. 

Kom ihåg att du kan följa fonderna på respektive fondsida. Vi uppdaterar dagligen innehav, fördelning på bransch och region samt vilken avkastning man kan förvänta sig.

Calle Bergenstråhle, marknad- och kundrelationsansvarig

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar