<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case spaningar inför 2022


När vi summerar 2021 kan vi konstatera att det blev ett mycket bra år för andelsägarna i våra räntefonder. Med en avkastning på 9,7% placerar sig Case Fair Play bland de räntefonder i Sverige som avkastat absolut bäst. Tätt därefter kom vår största räntefond, Case Safe Play, med en avkastning på 5,7%. Båda fonderna har även fått en bra start på det nya året och vi ligger väl positionerade inför både en hög inflation och eventuella räntehöjningar.

 

2021 - vändningen för räntor & inflation

De långa räntorna vände uppåt efter att ha varit rejält nedpressade under Coronakrisen 2020. Den amerikanska 10-årsräntan steg med ungefär 50 punkter bara under det första halvåret 2021. Nivån är fortsatt väldigt låg i historisk jämförelse men ändringen av riktning är trots allt intressant. Mot hösten kom också volatiliteten tillbaka och på marknaden skedde en korrigering när rapporter om den nya varianten av coronaviruset Omikron svepte över världen. I november kom till slut även beskedet om att Federal Reserve börjar trappa ned på sina månatliga tillgångsstödköp. Beskedet var helt i linje med marknadens förväntningar men amerikanska räntor steg ändå ganska kraftigt till en början, för att sedan falla tillbaka igen. Detta eftersom att pengar på nytt flödade in i statsobligationer när börserna skakade till. Riskaptiten försvann ändå inte helt och marknaden för företagsobligationer med lite kortare löptider handlades riktigt starkt.

Till slut kom även inflationen, där framförallt flaskhalsar i produktionsleden och höga energipriser har eldat på. Vintern är övergående men inflationen däremot behöver inte vara just lika tillfällig som centralbankschefer världen över envist har försökt övertala oss om det senaste halvåret. Gissningsvis kommer även retailhandel att framöver bidra till en fortsatt stigande inflation. I just den här något udda kombinationen, med den nuvarande höga inflationstakten men det samtidigt låga ränteläget, känns det extra glädjande att vi genererar en god realavkastning till våra fondandelsägare.

2022 - tre spaningar inför året som kommer

Många av de trendskiften vi fick se under förra året tror vi förstärks under kommande år. Är inflationen verkligen bara tillfällig eller kommer vi få sen en högre lägsta nivå framöver? Ska vi med det förvänta oss högre räntenivåer? Titta igenom ditt sparande och ta gärna med dig nedan funderingar när vi går in i 2022.

Duration: är du bekväm med ränterisken i din portfölj?

Marknadsräntorna är för första gången på länge inne i en stigande trend. En portfölj med kortare duration dämpar då slagen i prisrörelsen jämfört med långa fastränteobligationer. Är det dags att vara aktiv och välja en företagsobligationsfond med kortare löptid?

Inflation: är din målavkastning tillräckligt hög?

Komponentbrister hos tillverkare och utdragna leveranstider får effekten att mätpunkter kring just inflation för tillfället släpar. En mer bestående högre inflationsnivå kan alltså mycket väl vara här. Om inflationen ligger på dryga 3%, räcker då din portföljs avkastning för att pengarna inte ska minska i värde?  

Likviditet: hur likvida är din räntefonds tillgångar?

Centralbankerna världen över har stödköpt företagsobligationer under en längre tid. Debatten tidigare har varit hur mycket bankerna ska köpa för men nu debatten omvänd när den amerikanska centralbanken nu ska påbörja sin nedtrappning av dessa stödköp. När en stor köpare av krediter ”försvinner” är det viktigt att ha koll på hur det påverkar likviditeten på de innehav som återfinns i portföljen.

Båda våra räntefonder, Case Safe Play och Case Fair Play, fokuserar på ovan frågor. Vi har ett stort fokus på likviditeten i de papper vi köper och handlar gärna obligationer utgivna i stora valutor som Euro eller US Dollar (som valutasäkras till svenska kronor), för att kunna omsätta dessa även under volatila perioder. Detta var en av faktorerna som bidrog till att vi kunde hålla fonderna öppna samtliga handelsdagar under 2020 – även mitt i den djupaste Coronakrisen.

I det här klimatet med stigande räntor och ett starkt inflationstryck känns det klokt att hålla en kort duration i fonderna. Då högräntepapper av naturen är mindre räntekänsliga kliver vi därför gärna in i det nya året 2022 överviktade inom just högavkastande krediter med låg ränterisk. Vi ser med tillförsikt på året som kommer och vi tycker att vi har en väl sammansatt kreditportfölj för att möta både inflation och eventuella räntehöjningar. I skrivande stund ligger den årliga löpande avkastning på knappa 5% i Safe Play respektive 7% i högräntefonden Fair Play.

Med önskan om ett gott och framgångsrikt sparande 2022!

Tom Andersson

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar