<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Riksbanken köper företagspapper för upp till 300 Mdr i år!


Riksbanken aviserade igår kväll att banken inför nytt program för att köpa företagspapper som en ytterligare åtgärd för att mildra effekterna på svensk ekonomi.

Nu kom äntligen det besked som vi företagsobligationsförvaltare har längtat efter. Riksbanken avser att köpa företagspapper för upp till 300 miljarder svenska kronor i år. Riksbanken avser även att inkludera köp av värdepapper utgivna av icke-finansiella företag. Detta kan bli det smörjmedel som marknaden har saknat och för att felprissättningen ska rätta till sig.

Riksbanken meddelade också att banken är beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs, även mellan ordinarie penningpolitiska möten. Alla Riksbankens verktyg kan användas. 

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare i Safe PlayTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar