<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varför går aktiemarknaden ner?


Detta är min egen spekulation som kan visa sig vara helt fel. Nedgången i marknaden sker under låg omsättning där det inte finns säljare hos de större aktörernas mäklarbord. Vem är det då som säljer? I augusti hade vi ett liknande förlopp och efter några månader visade det sig vara Saudi som hade sålt en stor del av sina svenska aktier. Budgetunderskottet har sannolikt ökat under hösten efter det att oljepriset fortsatt att ligga kvar på alldeles för låga nivåer. En siffra är 60 dollar som skulle krävas för att budgetbalans ska uppstår. Åttio procent av intäkterna kommer från oljan så det är fullt tänkbart att man återigen säljer av tillgångar som ligger i Europa. Den senaste Opec rundan visade att Saudi är beslutsam i sitt försök att knäcka shale gas producenterna med att fortsätta att flöda på för att hålla ett lågt oljepris.

Lämna en kommentar