<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den europeiska kreditmarknaden har lugnat ned sig under veckan!


”Whatever it takes” var budskapet från centralbankerna vilket innebär att de är villiga att ta till hela sin verktygslåda för att få igång kreditmarknaden igen. I måndags tillkännagav Federal Reserve (FED) ett av de mest aggressiva monetära lättnadsprogrammen i centralbankens historia.

 

The Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF) ska ge stöd åt nya obligationer som ska emitteras och The Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) syftar till att öka likviditeten bland utestående företagsobligationer på sekundärmarknaden, inklusive börsnoterade fonder i USA (ETF:er med investeringsklass företagsobligationer).

FEDs åtgärder är både djärva och snabba och vi anser att en sånt stort stöd till ekonomin borde stödja marknaden samt begränsa spänningarna i den finansiella sektorn. Dessutom kan åtgärderna ge grogrund för en ekonomisk återhämtning efter COVID 19-chocken. På kort sikt kommer marknaden fortsätta vara volatil tills åtminstone en av tre saker händer: Antingen att dödstalen och infektionstalen i USA når sin topp, vi hittar ett vaccin eller att den amerikanska ekonomin börjar öppna igen.

Ni som läste mitt förra inlägg vet att jag gillar att följa CNNs Fear & Greed Index. Indexet har nu gått från 3 till 22 på cirka en vecka vilket kan vara ett tecken på att riskaptiten sakta men säkert kommer tillbaka.

Övriga centralbanker runt om i världen gör i stort sett samma insatser som FED vilket fått igång efterfrågan på europeiska företagsobligationer igen. Gällande obligationer utgivna i svenska kronor så ser vi dagsläget inte samma positiva tendenser och vi väljer därför att fortsatt ha övervikt i obligationer utgivna i EUR, USD och GBP. 

När det kommer till Safe Play så ser vi nu en betydligt bättre efterfrågan på fondens obligationer. Speciellt obligationer i utländsk valuta och som är utgivna av banker och försäkringsbolag. Obligationer som bara för en vecka sedan handlades till kurs 85 går nu att sälja på kurs 95. Majoriteten av fondens innehav handlas fortfarande till underkurs vilket innebär att det finns mer att ta av och fondens running yield är rekordhög på cirka 8 procent. Med hänsyn till den höga running yielden och centralbankernas likviditetsåtgärder känns det betydligt tryggare att äga företagsobligationer före aktier.

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare i Safe PlayTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar