Case Hållbar Sverige Index

Case Hållbar Sverige Index är en indexfond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen. Fonden har som mål att spegla avkastningen av SIXRX-indexet, vilket är ett index viktat efter respektive bolags marknadsvärde och som består av alla bolag listade på OMXS och är beräknat inklusive utdelningar.

Om fonden

Case Hållbar Sverige Index är en indexnära fond och har som målsättning att följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen baserad på SIXRX index.

Normalt sett har en indexfond exponering mot OMXS30 (börsens 30 mest omsatta bolag) eller SIX30RX (OMXS30 inklusive utdelning). Case Hållbar Index speglar Six Return Index som är Stockholmsbörsen breda index inklusive utdelning vilket ger spararen möjlighet till högre avkastning (eftersom spararen även får exponering mot mindre bolag) och riskspridning (eftersom spararen får exponering mot fler bolag).

Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer.

Fördelar med fonden

Låg avgift

Fördelen med indexfonder är att förvaltningsavgiften ofta är lägre än i aktivt förvaltade fonder vilket ger mer pengar i plånboken för spararna.

Brett index

Vanliga indexfonder speglar ofta OMXS30 vilket består av enbart stora bolag men denna fond ger även exponering mot mindre bolag vilka ofta ger en högre avkastning över tid.

Hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar kan självklart beaktas även i indexnära fonder. Därför utesluts de företag som inte uppfyller fondens hållbarhetskriterier.

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

Atlas Copco A

8.11%

Investor B

7.02%

Volvo B

4.83%

Hexagon B

3.65%

ASSA ABLOY B

2.90%

Hennes & Mauritz B

2.83%

Senast uppdaterad 2023-06-30

Senast uppdaterad 2023-06-30

Senast uppdaterad 2023-06-30

Förvaltningsavgift

0,6%

Index att replikera

Six Return Index (SIXRX)

Fondbetyg

3 (5)

Senast uppdaterad 2023-06-30

Låg CO2-risk

Ja

Hållbarhetsbetyg

3 (5)

Hållbarhetsindikator (lägre är bättre)

19.2 (100)

Senast uppdaterad 2023-06-30

Fondens förvaltare

Henrik Carlman

Henrik är chef för Case aktieförvaltning och är en högt rankad fondförvaltare. Henrik har ett förflutet som Investment Director hos Aeternum och förvaltare på Swedbank Robur. På Swedbank Robur var han ansvarig för den nordiska fonden Robur Microcap och den globala fonden Robur Fokus. Henrik har konsekvent levererat enastående resultat för de fonder han har förvaltat och har belönats med AAA-rating av Citywire.

Mattias Larsson

Mattias har en Msc i Financial Economics från Lunds universitet och kommer närmast från en tjänst som fondförvaltare på hos Catella/Celina Fonder där han var förvaltare för Celina Balanserad och Celina Sverige Hållbart Beta. Dessförinnan har Mattias arbetat som trader på Handelsbanken Capital Markets och som portföljförvaltare på Industrivärden.

Carl Johan Tjärnström

Carl Johan Tjärnström har en ekonomikandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har arbetat i finansbranschen sedan 2016 och kommer senast från Catella Fonder AB och Celina Fonder AB där han arbetade som portföljförvaltare.

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Indexnära aktiefond

Förvaltare

Mattias Larsson & Carl Johan Tjärnström

Förvaltningsavgift

0,6%

Index att replikera

Six Return Index (SIXRX)

Valuta

SEK

Startdatum

1998-10-02

Risk

4 (7)

SFRD

Artikel 8

Avkastning och NAV-kurser

Kurs andelsklass B

Kurs andelsklass C