<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fallande råvarupriser oroar marknaden


Det som oroar marknaden för stunden är fallande råvarupriser. Oljan handlas återigen runt 40 dollar vilket vi inte sett på länge, Opec mötet som avhölls nyligen kom inte till undsättning. Saudi som är den enda aktören med möjlighet att påverka utbudet i någon större omfattning tänker inte minska produktionen och därför fortsatte priset ner. Metaller i allmänhet och järnmalm i synnerhet har också vandrat söderut. Zink och Koppar som viktiga metaller för Boliden visar svaghet. Utbudet är egentligen inte ett problem, men eftersom metallerna handlas av finansiella spelare till stor del så avspeglas förväntningar om konjunkturen i priserna. Statistik som kom på morgonen från Kina visade att deras export sjunkit mer än förväntat under november vilket också ses som en indikator på att hjulen snurrar lite långsammare. Det är alltid svårt att sia om hur börsen ska gå, men i det korta perspektivet är jag trots allt positiv. December är oftast en bra månad och även Januari även om inledningen varit lite blek hittills.

Lämna en kommentar