<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktiesnack i augusti 2016


I detta avsnitt kommenterar Jojje utfallet av de senaste kvartalsrapporterna, Bankernas stresstest, Brexit och så lämnar han sina bästa aktietips.


Aktiesnack med Jojje är en nyhetskanal som produceras av Case Kapitalförvaltning AB och innehållet i Aktiesnack ska tolkas som marknadsföring. Samtliga investeringar sker på egen risk och innehållet i videon speglar förvaltarens personliga åsikter och återger nödvändigtvis inte Case Kapitalförvaltnings officiella ståndpunkt. Kommentarer om enskilda aktier eller andra finansiella instrument ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av våra fonder. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparandet bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar