<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Börsutsikt för andra halvåret 2017


Vår aktieförvaltare Georg Norberg lämnar sin prognos på börsen i höst men även lite iakttagelser gällande privatbostadsmarknaden.

Vad kommer att hända med aktiemnarknaden i höst och hur länge orkar priserna på lägenheter att stiga. Det är några av ämnena som Jojje tar upp i detta avsnitt av videobloggen.

Innehållet i videon speglar förvaltarens personliga åsikter och återger nödvändigtvis inte Case Kapitalförvaltnings officiella ståndpunkt. Kommentarer om enskilda aktier eller andra finansiella instrument ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Case Kapitalförvaltnings fonder. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar