<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den ljusnande framtid är vår?


Efter en turbulent start på 2022 med krig, inflationsoro och stora ränterörelser ser vi lugnare marknader när vi nu närmar oss sommartid.

Den tioåriga statsobligationsräntan i USA har sjunkit senaste tiden till att handlas idag runt 2,78 procent. Kan räntan fortsätta hålla sig under 3 procent i dessa inflationstider så är det mycket positivt för marknaden. Den nedgång som vi har sett sedan krisen i Ukraina och efter att inflationsspöket briserat har lett till kraftiga nedgångar i de flesta tillgångsslag. Bland annat har nedgången lett till att P/E talet på det amerikanska S&P indexet nu är på 20 års genomsnitt. Investerarna verkar nu också tro att FED kommer att sluta höja räntan i september för att inte knäcka ekonomin helt.

Den upprekyl vi nu sett är en effekt av detta och frågan är om den är bestående eller inte. Så länge den amerikanska tioårsräntan parkerar sig på nuvarande nivåer och man bedömer att den kraftiga inflationsuppgången är övergående är det mycket som talar för att marknaderna kan stabiliseras och det på en högre nivå.

Vår företagsobligationsfond Safe Play och vår högräntefond Fair Play har lidit av marknadens generella nedgång under året. Med den inriktning fonderna har med en mycket kort duration och aktiv handel har nu den löpande avkastningen gått upp till 5.9 procent i Safe Play och hela 7,85 procent i Fair Play. Det går att köpa obligationer i bra bolag och få en hög avkastning som vi inte sett på länge. Några exempel där yielden stigit rejält är; Castellum 10 procent, Balder 9 procent och Handelsbanken 6 procent.

Vi väntar oss en lugnare sommarperiod och att andelsägare som sett sina värden sjunka bör kunna vänta sig en återhämtning.

Med önskan om ett gott och lönsamt samarbete!                

 

Lämna en kommentar