<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play erhåller högsta betyg av Morningstar


Vår blandfond, Fair Play, erhåller högsta betyg (5 stjärnor) av det oberoende analysföretaget Morningstar. Detta innebär att alla våra fonder som erhåller rating från Morningstar, Safe Play och Fair Play, har högsta betyg.

Fair Play har i år levererat en avkastning om 8,72 procent med endast 60 procents exponering mot aktiemarknaden. Börsen (OMXS 30) har under samma period avkastat cirka 8,01 procent. Detta innebär att fondandelsägarna erhållit bättre avkastning än börsen men till halva risken.

Läs mer om Fair Play här

Den fina avkastningen har resulterat i att Fair Play för närvarande ligger på tredje plats bland samtliga fonder i sin kategori.

Skärmavbild 2017-10-17 kl. 14.58.08.png

Morningstar betygsätter fonder med avseende på deras historiska avkastning i ett stort antal länder, bland dem Sverige. De fonder som haft högst avkastning mätt över en tidsperiod om minst tre år får betyget 5 stjärnor och de som haft lägst avkastning får 1 stjärna. Meningen med betygsättningen är att vägleda fondsparare i sitt val av fonder.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. 

Lämna en kommentar