<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finns det skäl att vara orolig för det som sker på börsen?


Det har uppstått en oro i det stora landet på andra sidan atlanten där det pratas om stigande löner, inflation och eventuellt högre räntor. Om räntorna skulle börja leta sig uppåt kommer avkastningskravet på aktier att öka vilket medför att aktiekurserna sätts under press. 

Marknaden tror på en BNP-tillväxt på cirka 3 procent i USA även om Trump har basunerat ut att det kan bli så högt som 5-6 procent. Normalt gillar aktiemarknaden tillväxt men eftersom räntorna har varit onormalt låga och många företag har ökat skuldsättningen (eftersom pengar varit i stort sett gratis) kommer många bolag även att få ökade räntekostnader vid en uppgång i räntan. Räntorna ska stiga när ekonomin växer, allt annat vore konstigt.

Utlösande för denna sättning på aktiemarknaden är att den tioåriga USA-räntan börjar närma sig 3 procent vilket är något av en magisk gräns. Nyckelfrågan är hur mycket räntan kan stiga innan det orsakar problem för marknaden.

Stigande räntor medför att placerare finner det mer attraktivt att spara i obligationer kontra aktier vilket brukar medföra att kapitalet flyttas från aktiemarknaden till räntemarknaden.

Att aktier ger högre avkastning än obligationer är en grundsats i investeringsvärlden. Sett till tidsperioder om tio år eller mer har detta i allmänhet också stämt historiskt. Vi bedömer att obligationer nu är ett bra alternativ om räntan går upp och man inte står ut med aktiemarknadens kortsiktiga rörlighet. 

Vi har sedan förra året vidhållit vikten av kort duration vilket inneburit att vår ränterisk varit låg under den senaste perioden när räntorna har tickat uppåt. Detta blir också utmaningen för samtliga ränteförvaltare i tider när marknadne spår högre räntor. 

Lämna en kommentar