<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi kommer att få leva med låga räntor en lång tid framöver!


Få personer kan säga emot att det varit ett bra kvartal för räntemarknaden och ett utmärkt kvartal för aktiemarknaden. Den stigande risken för lågkonjunktur kommer däremot att förändra landskapet för finansmarknaden i år. 

Hur finansmarknaden kommer att utvecklas är som vanligt bara spekulationer men centralbankerna (särskilt ECB) kommer sannolikt att trimma till räntesatserna ännu en gång och jag skulle inte bli förvånad om ECB rullar ut nya QE-program.

Med hänsyn till att konjunkturen har nått sin peak och att marknaden darrade som ett asplöv när centralbankerna försökte reversera sina paket för kvantitativa lättnader kommer vi nog inte att få se några större räntehöjningar i närtid.  I Europa och Sverige talar mycket för att de långa räntorna kommer att ha svårt att trenda uppåt. Även om Riksbanken höjer i höst, vilket är tidigare än marknaden räknat med så ska vi komma ihåg att vi fortfarande har en styrränta på minus 0,25%.

En marknadsränta som förblir låg under en lång tid tar bort den glimt av osäkerhet som vi tidigare upplevt på räntemarknaden. Företagen har inga problem att betala ränta på sina utestående obligationer (förutom vissa branscher, exempelvis bostadsutvecklarna) vid nuvarande ränteläge.

Detta innebär att om det fortsätter att vara svag men stabil tillväxt, duvaktiga centralbanker och ett litet inflationstryck så borde det vara till fördel för företagsobligationer när placerare försöker hitta avkastning i sin förvaltning.

Jag upplever fortfarande att investerarkollektivet är underinvesterade i tillgångsslaget. Detta beror på ett antal faktorer såsom positionering i början av året, brist på utbud (jämfört med förra året) och betydande utflöden 2018.

Vi är därför positiva till företagsobligationer som helhet med undantag för vissa branscher och länder.

Safe Play har i år levererat cirka 2.0 procent i avkastning vilket är 0,8 procent bättre än snittet för jämförbara fonder* som under samma period avkastat 1,2 procent.

* Ränte - SEK obligationer, företag

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Lämna en kommentar