<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Power Play fyller 6 månader


Case Power Play fyller 6 månader och vi passade på att ställa fondförvaltaren Georg ” Jojje” Norberg mot väggen för att få reda på hur fonden har utvecklats. Han avslöjar även fondens mest spännande aktie och vad han tror om aktiemarknaden i höst!

 

Case Power Play nyhetsbrev Jojje.png

HUR HAR DET GÅTT FÖR POWER PLAY?

Det har gått över förväntan. Fonden slog index (OMXSPI) med cirka 3,5 procent och Power Play är i år upp 11,8 procent. Det är alltid en utmaning att starta en ny fond men jag är väldigt nöjd med hur både förvaltningen och administrationen har utvecklats. 

VAD ÄR HEMLIGHETEN BAKOM FRAMGÅNGEN?

60 % av fonden ligger i större bolag där aktier som SAAB, AZN, INVE som haft full portföljvikt, dvs nära 10%. Undervikt i bankaktier samt Ericsson har också bidragit. Ett antal små bolag har också gått mycket bra bra. Här utmärker sig Storytel samt Mips.


HUR ÄR FONDEN POSITIONERAD INFÖR SOMMAREN?

Fonden har för närvarande 28 innehav vilket är mycket koncentrerat. I närtid har Power Play har en viss defensiv karaktär. Fortsatt undervikt i bankaktier samt Ericsson.

VILKEN ÄR DEN MEST SPÄNNANDE AKTIEN I FONDEN?

Störst chans till kortsiktig spektakulär performance har Mycronic där ett antal hedgefonder i framförallt USA fullständigt missförstått bolaget. Hedgefondernas slutsats grundar sig på en mycket tunn analys där man dragit långtgående slutsatser om att historien från 2007 ska upprepa sig, då orderingången helt upphörde.

VAD TROR DU OM AKTIEMARKNADEN I HÖST?

Knäckfrågan kommer att bli ränteutvecklingen. Kommer USA att fortsätta med två räntehöjningar i höst? Kan ECB komma att minska sitt QE-program som leder till en högre ränta? Om räntan lämnas oförändrad  kan aktiemarknaden fortsätt vara en bra plats att investera i.

 

Kommentarer om enskilda aktier eller andra finansiella instrument ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Case Kapitalförvaltnings fonder. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar