<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev juli 2016


DAGS ATT MINSKA RISKEN?

Den svenska börsen steg under juli månad med 5,4 procent. Det som drivit på uppgången har framför allt varit bolagens halvårsresultat som överlag varit bättre än förväntat. Uppgången har varit väl kraftig och marknaden har ignorerat de risker, av främst politisk men även finansiell karaktär, som blossat upp under sommaren.

Brexit gav ett starkt negativt sentiment som varade i några dagar. Den nedgången är nu bortblåst, trots att framåtriktade siffror från UK visar en markant avkylning av ekonomin där. Storbritannien är en extremt viktig handelspartner för Sverige, 2015 var det vår fjärde största exportmarknad.
Så en avmattning där sätter sina spår även hos oss. Vi har upplevt en militärkupp i Turkiet, som slogs ner, men det är mer oro på gränsen till EU än för bara en månad sen. Turkiet var vår sextonde största exportmarknad 2015.

Vi har upplevt flera tragiska terrordåd såväl i Europa som i USA. Det har inte lugnat sig ett dugg på den fronten. Stresstesten av de europeiska bankerna visade att de är mer robusta idag. Nollränta och kvantitativa lättnadsprogram har gjort sitt, men åtgärdspaketet börjar bli uttömt. TINA, There Is No Alternative, är lika aktuellt idag som någonsin. Den europeiska banksektorn riskerar fortsatt att bli sänke för Euroområdet, men vi skulle alla drabbas.

VIX-index, som mäter oron på börsen, ligger just nu lågt. Ett lågt värde på VIX indikerar en stor riskaptit hos investerarkollektivet och vice versa. Men när riskviljan är som högst kan placerare många gånger ha varit för positiva och vi kan komma att stå inför en tillfällig korrektion.

Det finns således ett antal negativa faktorer som tillkommit och förvisso en positiv i form av högre vinster än väntat. Men börskurserna har kanske reagerat väl positivt på det senare och inte tagit till sig de första faktorerna. Nu går vi in i en period där bolagsrapporterna är levererade och inte kan ge nytt stöd åt börsen. Då ska man vara lite mer försiktig och under någon månad kanske minska sin exponering mot aktiemarknaderna något.

Safe Play gick upp med 1,16 procent under månaden, att jämföra med OMRX T-bill som gick ned med 0,05 procent. Sedan årsskiftet är fonden nu plus 1,26 procent medan OMRX T-bill gått ned 0,32 procent. Vid sina respektive julimöten lämnade som väntat både Yellen och Draghi styrräntorna oförändrade. I juli månad har vi köpt i Volvo, sålt i DnB samt haft förfall i RBS.

Lämna en kommentar