<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vår syn på det som händer på bostadsmarknaden


Antalet bostadsutvecklare har ökat ordentligt och gått från 40 till 400 på bara några år. De låga räntorna har gjort att marknaden för lägenheter har blivit felprissatt. När priset på pengar är fel blir priset på andra varor också fel. Speciellt när det verkar ha funnits en obegränsat mängd med pengar att låna till ingen kostnad alls.

Vi hör från flera håll att bankerna har stramat åt utlåningen och nästa år kommer även amorteringskravet på nya bolån skärpas ytterligare. Redan idag ställer bankerna hårdare krav på sina bolånekunder. Detta har i sin tur medfört att det blivit allt vanligare att folk tar dyra blancolån hos andra kreditinstitut än de traditionella bankerna.

Många bostadsutvecklare kommer förmodligen att gå omkull, styckas eller köpas upp men det kan också bli ett minskat byggande. Omställningen är redan i full gång. Bostadsutvecklaren Oscar Properties har sålt av flera projekt och fastighetsbolaget Wallenstam har omvandlat bostadsrättsprojekt till hyresrättsbyggen. Förra veckan stod det klart att fastighetsbolaget Klövern räddar kristyngda Tobin Properties.

En kvarvarande utmaning är de väldigt höga byggkostnaderna. Vem ska ha råd köpa alla nyproducerade och lyxiga bostäderna som kostar över 100 000 kronor per kvadratmeter.

 Vi ska komma ihåg att svensk ekonomi annars mår relativt bra. Enligt prognosen växer BNP med 2,4 procent i år, 2,5 procent 2018 och 2,0 procent 2019. I genomsnitt utvecklas arbetsmarknaden positivt. Arbetslösheten beräknas fortsätta att minska långsamt till 6,6 procent i år, 6,3 procent 2018 och 6,2 procent 2019. Arbetslösheten för inrikes födda är så låg som 4,4 procent. Marknaden för kommersiella fastigheter mår bra och göds av att svenska företag går bra.

Vi på Case har i vår förvaltning alltid varit väldigt försiktiga med att investera i fastighetsutvecklare. Både på aktie- och räntesidan. Vår bedömning är att nu när bostadspriserna tappar i värde upplever sig bostadsägarna sig ”fattigare” vilket påverkar konsumtionen av varor negativt. Vi väljer därför bort bolag som uteslutande har en försäljning mot svenska konsumenter. Dock ska vi komma ihåg att detta är ett svenskt fenomen och är begränsat till vissa storstadsregioner. Slutsatsen från vår sida är att investera i traditionella bolag med hög andel export och som inte är beroende av svensk konsumtionsmarknad.

Kommentarer om enskilda aktier eller andra finansiella instrument ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Case Kapitalförvaltnings fonder. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

Lämna en kommentar