<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fastighetsbolagen utgör 52% av alla företagsobligationer i Sverige!


Många svenska fastighetsbolag har finansierat de senaste årens kraftiga tillväxt genom att emittera obligationer i ett allt högre tempo. Dessa obligationslån utgör nu cirka 52% av den totala mängden företagsobligationer i Sverige. 50% av alla nya företagsobligationer i Sverige emitteras av fastighetsbolag.

I Case Safe Play har vi istället valt att ha en stor exponering mot finansiella företag och skälet till det är följande: 


  • Finansiella företag har statistiskt sett en en lägre risk för att gå i konkurs.
  • Finansiella företag har mindre sannolikhet att bli ”Fallen Angels” det vill säga att bli nedgraderade från Investment Grade till High Yield.
  • Om ett ett finansiellt företag trots allt har blivit en ”Fallen Angel” är sannolikheten högre än för ett icke finansiellt företag att bolaget blir en ”Rising Star”, det vill säga återvänder till Investment Grade.
  • Enligt statistik från Moodys så har finansiella företag lägre kreditrisk än icke-finansiella företag trots exakt samma kreditbetyg.
  • Kreditspreadarna visar dock inte att marknaden uppfattar signifikanta skillnader i kreditrisk mellan finansiella företag och icke-finansiella företag vilket medför att Case Safe Play ger samma avkastning men till en statistiskt sett lägre risk.
  • Utöver detta är större banker ofta systemviktiga vilket innebär att de är kritiska för det finansiella systemet och de försätts i resolution istället för att gå i konkurs.

 

Case Safe Play fungerar därför som ett bra komplement och bidrar med riskspridning till de traditionella nordiska företagsobligationsfonderna som har stor exponering mot fastighetssektorn.

Hör gärna av er om ni vill veta mer om Case Safe Play eller varför jag tror på att låna ut pengar till finansiella företag.

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare för Case Safe PlayTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar