<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ett år sedan botten i  Coronakrisen!


Företagsobligationer var, såväl i Sverige som i alla andra länder, ett tillgångsslag som drabbades extremt hårt av effekterna av Coronakrisen. Riskpremierna ökade kraftigt under mars 2020 samtidigt som likviditetssituationen snabbt försämrades på företagsobligationsmarknaden. 

Många investerare sålde av tillgångar i ett rasande tempo och det skapades ett säljtryck som vi aldrig upplevt tidigare med stora prisfall som följd. Den 16 mars 2020 stängde VIX indexet på den högsta nivån någonsin med ett värde på 82,69. Det historiska genomsnittet ligger runt 20 och kring denna nivå eller lägre så är marknaden ganska lugn. Går VIX upp till 30 och emot 40 är det dags att vara försiktig och över 40 och uppåt innebär skräck på börsen. 

sg2021031546510.gifPå räntemarknaden så toppade iTraxx Europe Crossover (ett mått som visar kreditrisken hos 75 europeiska bolag med kreditrating under Investment Grade) den 18 mars 2020. Flykten från företagsobligationer till säkra statspapper skedde i en takt som påminde om Finanskrisen 2008 vilket medförde att kreditspreadarna sköt i höjden. Räntemarknaden ville ha avsevärt mycket mer betalt för att ta risk vilket signalerade för en ökad oro för inställda betalningar.

sg2021031546226 (003).gif

Men marknaden har en förmåga att överreagera och så blev fallet även denna gång. Under april skedde en viss återhämtning som sedan fortsatte under våren och sommaren. Under oktober föll börsen återigen för att sedan vända upp och avsluta året riktigt starkt. 

I Case Safe Play så hände några spännande saker i början av 2021. Ni som följt mig ett tag vet att våra fonder är investerade i eviga förlagslån som gavs ut av bankerna på 80-talet, även kallade Legacy Bank Capital. European Bank Authority (”EBA”) kom ut med riktlinjer som i stort sett tvingar bankerna att lösa in sina utestående Legacy Bonds och ”städa upp” i sina balansräkningar. Varför är detta så bra undrar ni då? Jo, det är nämligen så att de flesta av dessa handlas till underkurs men  måste lösas in till kurs 100.

Utöver ovanstående så har vi även LIBOR-problematiken. Många av Legacy Bonds har LIBOR som referensränta och när LIBOR förväntas att upphöra efter utgången av 2021 blir det ett problem för bankerna. Eftersom det i obligationsvillkoren inte finns några angivna alternativ till LIBOR så tvingas bankerna att lösa in dessa utestående obligationer även av detta skäl. 

Case Safe Play har en exponering på cirka 12-14% på Legacy Bonds och de flesta av dessa handlas i intervallet 85-95% av nominellt belopp. Sedan EBA kom med sitt uttalande har vi sett en ökad efterfrågan på dessa obligation vilket bäddar för en trevlig utveckling på obligationspriserna. 

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare för Case Safe Play

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar