<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pengaregnet från centralbankerna fortsätter.....


Europeiska centralbanken har ännu en gång antytt att vi får leva med låga räntor en lång tid framöver vilket medför att vår egen Riksbank har svårt att höja räntan. Kan det till och med vara så att Ingves till och med sneglar åt negativ ränta igen?

I Sverige har Riksbanken historiskt sett använt en låg ränta för att få en lågt värderad kronkurs som ger skjuts åt vår export. I samma veva så importerar vi även inflation genom varor och tjänster som vi köper från utlandet. När vi i Sverige äntligen lämnat vår konstiga negativa ränta kom Corona och svepte bort benen för den efterlängtade återhämtningen.

För närvarande är den ekonomiska aktiviteten under normal status och det finns en betydande nedgång på arbetsmarknaden. Många företag och privatpersoner har tappat sin inkomst och kämpar för att betala sina skulder. Mot den bakgrunden är det troligt att det kommer ytterligare omgångar av finanspolitisk stimulans och på vissa sätt liknar omständigheterna idag de som rådde under Finanskrisen 2009. 

I effekterna av Corona är det tydligt att centralbankerna kommer göra allt i sin makt för att de ekonomiska effekterna av Corona ska bli så små som möjligt med stödpaket efter stödpaket. Tidigare har penningpolitiskt stöd lyfts fram men nu börjar vi även se tecken på expansiv finanspolitik. Med kommande val i USA så sparar Trump inte på krutet och han verkar fullt fokuserad på att göra allt i sin makt att sitta kvar på tronen, även om skulle han förlora valet! Detta regn av pengar kommer att påverka prissättningen på våra finansiella marknader.

På hemmaplan har Riksbankens inlett köpen av företagsobligationer den 14 september 2020. Köpen håller nere företagens finansieringskostnader och stärker Riksbankens förmåga att agera om kreditförsörjningen till företag försämras ytterligare till följd av coronapandemin. Detta ger ytterligare stöd för tillgångsslaget företagsobligationer.

Med fastcementerade låga räntor är det egentligen bara två tillgångsslag som över tid kan ge någon form av inflationsjusterad avkastning. Det är aktier och företagsobligationer. De tidiga signalerna för kvartalsrapporterna för Q3 kommer in något starkare än väntat där rapportsäsongerna brukar ge stöd till marknaden. Kommer vi att se en nedgång på aktiemarknaderna om Biden blir ny president? Det är möjlig men i så fall är vår bedömning att aktiemarknaden successivt ändå skulle återhämta sig. De finanspolitiska stimulanserna är betydande som kommer att ge resultat över tiden. Likaså tenderar en nedgång på aktiemarknaden att vara kortlivade när det inte finns några alternativ. Om man inte vill vara exponerad mot aktiemarknaden under valet kan högkvalitativa företagsobligationer vara ett bra alternativ.

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare för Case Safe PlayTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar