<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Börsen springer alltid snabbare än kreditmarknaden - åt alla håll!


Nu när vi verkar befinna oss någonstans mitt i Coronakrisen kan jag inte låta bli att reflektera lite. När det först började komma nyheter om Corona så rasade börsen medan kreditmarknaden stod emot bra innan den till slut gav vika. Nu har börsen på kort tid studsat upp medan priserna på företagsobligationer knappt rört sig. Frågan är inte om utan när priset på företagsobligationer tar rygg på aktiemarknaden igen.

I en normal värld så är det högre risk i aktier än i företagsobligationer eftersom företagsobligationer är räntebärande värdepapper som oftast ligger efter banklån i kön men däremot har prioritet före aktieägarna. Investeraren har alltså ”bara” att fundera över risken för konkurs under förutsättning att obligationen hålls till förfall och att låntagaren kan betala tillbaka nominellt belopp. I alla andra lägen är det stor sannolikhet att investeraren får tillbaka insatt kapital plus upparbetad och numera en hög ränta. Företagsobligationer brukar därmed vara bra att ha i sin portfölj när aktiemarknaden är osäker och/eller när räntan är på väg ner. 

Med rådande priser på företagsobligationer finns det möjligheter att göra intressanta investeringar genom att istället för aktiekapital låna ut pengar i form av företagsobligationer. Vi har sett detta scenario en gång tidigare (efter Finanskrisen) och då visade det sig att avkastningen på företagsobligationer blev väldigt bra. Vi får se om historien upprepar sig men mycket tyder på det.

Vad tror jag då om livet efter Corona? 

Förutom de tragedier som Covid-19 har fört med sig i form av personer som mist anhöriga eller företagare som sett sina livsverk gå under så tror jag att en återgång till det normala kan gå snabbare än vad många väntar sig. Människan är anpassningsbar och vårt minne påminner i många fall om en guldfisks. Detta scenario blir särskilt aktuellt om vi når folkimmunitet under sommaren.

Jonas Ridderstråle (som har en doktorsexamen i internationella affärer) menar på att vi nog får en förändring av riskpremier där vi inte längre drar alla företag och branscher över en kam. Rent strukturellt är det ett faktum att ett ton järnmalm som inte kan avyttras just nu ändå går att sälja senare vid ett senare tillfälle medan den inställda resan, teaterbesöket, eller vad det nu råkar vara inom serviceekonomin är för evigt förlorad för producenten. Detta ritar om hela kartan, inte bara med avseende på var arbetslösheten uppstår, utan även i termer av risk och vilka bolag och sektorer som riskerar att slås ut. Vilka avkastningskrav kommer att ställas inom olika branscher från och med nu? Differentiering blir kanske ett dominerande begrepp igen?

En intressant fråga är också vilken nation som blir först med att rikta skadeståndskrav mot Folkrepubliken Kina? Enligt Ridderstråle så kommer ett blame-game bortom dess like att utspela sig - globalt, som lokalt. Vem som bär skulden, på olika nivåer, lär totalt överskugga debatten om vad vi kan lära oss av det hela för att hantera liknande situationer bättre nästa gång. 

Håller EU, eller det ännu mer utsatta Euro-projektet, när många ekonomier ligger för fäfot och bönar och ber om både hjälp och lägre växelkurs? Plockar Tyskand åter igen upp notan för att behålla/försvara sin nuvarande valutafördel? 

Nuvarande scenario med felprissatta företagsobligationer kommer med största sannolikhet att rätta till sig. Under Finanskrisen varade prisnedgången i företagsobligationsmarknaden i cirka 3-6 månader och vi börjar nu se tendenser till en vändning. När återhämtningen på kreditmarknaden kommer så ska våra fonder vara med på tåget och vi håller oss därför till samma långsiktiga investeringsstrategi som vi alltid gjort.

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare i Safe PlayTexten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar