<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lägesuppdatering och 4 nya frågor till Tom Andersson


Den senaste månaden kan man se att räntefonder med inriktning på företagsobligationer har tappat i värde. Frågan är om vi nått botten och om vår fondförvaltare Tom Andersson ser en vändning på den finansiella turbulensen. 

Hur mår företagsobligationsmarknaden för närvarande?

Företagsobligationsmarknaden har tagit en rejäl snyting. Precis som tillgångsslaget gjorde under Finanskrisen. I kriser eller katastrofliknande situationer blir det likviditetsbrist på kreditmarknaden och det är precis det scenariot vi nu upplever. Jakten på cash går som ett drev genom det finansiella systemet där flykten går till USD som stiger brant trots att Fed gör sitt bästa för att sänka räntorna och trycka ut dollar i systemet igen. Nedgången på kreditmarknaden är inte driven av en oro för ökad kreditrisk (med undantag för Norge) utan av bristen på likviditet.  Här är det av vikt att centralbankerna gör en kapitalinjektion, vilket de också har aviserat ska ske.

Under finanskrisen sjönk priset på företagsobligationer på samma sätt som vi nu upplever och då återhämtade sig företagsobligationsmarknaden på bara några månader medan det tog nästan två år för aktiemarknaden att uppnå samma återhämtning. Det innebär att spararna under en tvåårsperiod fick bättre avkastning på företagsobligationsmarknaden än på aktiemarknaden. Om detta scenario kommer att upprepa sig återstår att se men mycket talar för det.

Så länge som kreditrisken inte ökar blir nedgången i en företagsobligationsfond att jämföra med en uppskjuten avkastning. Detta eftersom ju närmare vi kommer till förfall desto närmare kommer vi till en prissättning på obligationen om 100 procent. Skulle kreditrisken öka och låntagaren inte kan betala tillbaka lånet så hamnar vi självklart i ett annat läge. Därför är det viktigt för oss fondförvaltare att hålla koll på portföljen och att investera i långsiktigt hållbara bolag.

Har du några synpunkter om aktiemarknaden?

Om vi ska sammanfatta effekterna av decenniets börskrasch så har vi nu 90 aktier på Stockholmsbörsen som rasat mer än 50 procent jämfört med sina respektive högsta kurser under de senaste tre månaderna. Totalt har inte mindre än 240 aktier rasat minst 40 procent i förhållande till sina högsta kurser.

Vi kan konstatera att det är väldigt många insynspersoner som köper aktier i sina egna bolag på nuvarande kurser vilket kan vara en typ av signal. Jag kan även se ett första tecken på en normalisering på aktiemarknaden när kapitalet nu lämnar bolag med hög skuldsättning till fördel för exempelvis ICA, Axfood, Telia, AstraZeneca och Tele2. Innan så gick alla aktier ned nästan lika mycket men nu ser vi att vissa branscher gynnas och vissa straffas, precis som det ska vara. 

Jag tycker att den viktigaste frågan man nu kan ställa sig är - ”om jag kunde tänka mig att köpa en aktie för 2 månader sedan på all time high, kan jag då tänka mig att köpa samma aktie men till en kurs som är 30-50 procent lägre”? Där får du nog svaret på hur du ska förhålla dig till finansmarknaden just nu.

Har vi nått botten nu eller kommer det ytterligare nedställ de finansiella marknaderna?

Jag har varken mer eller mindre kunskap eller information om Corona än vad ni har men jag kan inte låta bli att undra - har inte marknaden redan förberett sig på ”worst case scenario”. Min bedömning är att vi ser en vändning när vi nått peaken på virusutbrottet och när det börjar trilla in positiva nyheter.

Vi kommer säker att få se en hel del mindre företag med små kassor gå omkull och även att antalet varsel ökar, men frågan är om inte aktiemarknaden redan diskonterat detta. Större företag kommer eventuell att behöva fylla på sina kassor med lån eller nyemissioner men det är lättare för större företag att hitta finansiering. Därför är det viktigt att statens räddningskassa om 500 Mdr även når de mindre företagen. Lyckas staten med att hjälpa de mindre företagen så tror jag även att följdeffekterna blir mindre när Corona blåst förbi.

Vad är status i Safe Play?

Safe Plays huvudsakliga investeringsfokus ligger inom finans vilket känns bra. Bankerna är systemviktiga och används nu som ett verktyg av regeringar och centralbanker för att stötta samhället i denna turbulenta tid. Kreditrisken bedöms därför vara låg i Safe Plays kärninnehav. Historiskt har dessa verksamhetsområden uppvisat en mycket låg default rate. Jag känner mig komfortabel med Safe Play innehav och de företag som fonden har lånat ut pengar till även om priserna på dessa obligationer också tyvärr har tappat i värde.

När det gäller ränteförvaltning följer vi den 10-åriga amerikanska räntan väldigt noga. Det har varit flykt till säkra amerikanska statspapper den senaste tiden vilket tryckt ned 10-åringen till rekordlåga 0,45 procent. Härom dagen handlades den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan upp 37 punkter till 1,09 procent vilket kan vara det första tecknet på att investerarkollektivet vill ta högre risk igen. När exakt vändningen kommer kan ingen veta men när den väl gör det så vill jag vara med på tåget och därför håller jag mig till min långsiktiga strategi. 

Running yielden (underliggande ränteintäkten) har tack vare prisnedgången på obligationsmarknaden kommit upp till rekordhöga nivåer. I Safe Play är den nu cirka 7 procent och i Fair Play cirka 8 procent.

Det är självklart tråkigt för alla sparare som sett sina sparpengar minska i värde men för en långsiktig sparare så kommer detta scenario med största sannolikhet att rätta till sig.

Tom Andersson, ansvarig fondförvaltare i Safe Play


Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar