<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fredric Calles

Ansvarig förvaltare Case Hedgefond
08-662 06 90
fredric.calles@casefonder.se

Fredric har bland annat varit ansvarig för att bygga upp och leda förvaltningsorganisationer och dotterbolag inom Handelsbanken, UBS, Alfred Berg och Catella. Fredric var även under nästan 15 års tid medlem av koncernledningen på AB Industrivärden.