case-safeplay-vit

Case Småbolagsfond


Case Småbolagsfond är en aktivt förvaltad svensk småbolagsfond där förvaltarna handplockar de bolag som de bedömer kommer prestera bättre än genomsnittet. Den är koncentrerad för att ha möjlighet att leverera högre avkastning och flexibel för att hela tiden kunna vara exponerad mot de bolag och branscher vi tror mest på.

Börja spara i fonden

Fondens placeringsinriktning

Svenska småbolag har historiskt utklassat de flesta aktiemarknader där en kombination av en stark entreprenörskultur, gott företagsklimat och en dynamisk kapitalmarknad ger goda förutsättningar för att svenska småbolag ska fortsätta sin snabba tillväxt och driva fortsatt stark avkastning.

Case Småbolagsfond är en koncentrerad, aktivt förvaltad småbolagsfond som placerar oberoende av bransch. Stor tonvikt lägger vi på analys och bedömning av det enskilda bolagets affärsidé, bolagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.

Fonden innehåller ca 30 stycken små- och medelstora bolag som lever upp till våra investeringskriterier.  

Fonden passar dig som

som vill ha exponering mot småbolag eftersom de historiskt sett har överpresterat jämfört med stora bolag

vill spara i en småbolagsfond som är koncentrerad för att ha möjlighet att leverera högre avkastning

vill spara i en småbolagsfond som tar hänsyn till hållbarhet i förvaltningen

Spara med gott samvete för framtiden

pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x

Fondens utveckling

Period AVKASTNING

FONDINFORMATION

Om fonden

Fondens Förvaltare

image-Aug-31-2022-06-14-54-05-PM

Carl Johan Tjärnström

Förvaltare

 

 

Skärmavbild 2023-01-05 kl. 09.45.23

Tom Andersson

Förvaltare

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på aktier och företagsobligationer sedan 2008. Innan Tom 2007 grundade Case kontor i Växjö arbetade han med kapitalförvaltning hos SEB. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

 

Detaljerad information om fonden

Case Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.
 
För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag.

Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7

MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade januari 2011, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Case Småbolagsfond tillhör kategori 5, vilket betyder medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Fonden placerar i räntebärande papper som generellt kännetecknas av låg risk. Indikatorn speglar framförallt mot vilken del av räntemarknaden fonden varit exponerad.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Investera i fonden

ny-kund

Ny Kund

Att bli kund hos Case är enkelt och tar inte alls lång tid. Kom igång med ditt sparande idag.
Jag är en ny kund
befintlig-kund

Befintlig kund

Om du redan sparar i någon av våra fonder gör du enkelt nya insättningar genom att klicka här.
Jag är en befintlig kund
kop-via-din-bank

Köp via din bank

Genom att logga in på din internetbank kan du enkelt spara i våra fonder.
Jag vill köpa via bank

Dokument

Add a description here. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum.
Faktablad
Fakta

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
informationsbroschyr
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över UCITS-fonden Case Småbolagsfond
Bilaga
Bilaga

Bilaga till informationsbroschyr

Bilaga till informationsbroschyr

Behöver du hjälp?

fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se