Case Hållbar Select

Case Hållbar Select är en aktiefond som investerar i stora och välskötta svenska börsbolag med fokus på att hitta de bästa bolagen med en stabil och uthållig verksamhet där företagets produkter och tjänster ligger rätt i tiden.

Om fonden

Case Hållbar Select är en aktivt förvaltad Sverigefond som investerar i välskötta bolag med lite extra fokus på hållbarhet. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är därmed en så kallad ljusgrön fond. Fonden avser att göra investeringar vilket innebär att fonden på ett positivt sätt bidrar till att miljö, klimat och/eller sociala frågor främjas.

För att främja sociala egenskaper begränsar eller avstår fonden investeringar i produktion och distribution av alkohol och tobak, vapenproduktion och kontroversiella vapen, produktion och distribution av hasardspel samt pornografiskt material, i enlighet med Case policy för ansvarsfulla investeringar.

Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Fördelar med fonden

Hållbarhet

Genom att fonden främjar hållbarhet bidrar den till hållbarhet genom att välja hållbara investeringar och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Aktiv förvaltning

Förvaltarna väljer ut de mest attraktiva bolagen med hänsyn till både risk och avkastningspotential med målet att ge bättre avkastning än index.

Koldioxidavtryck

Vi mäter fondens koldioxidavtryck och analyserar hållbarhetsrisker med ambitionen att investera för en bättre framtid.

Kursgraf

Fondens exponering

Största innehav

Geografiskt

Sektorer

Nyckeltal

Hållbarhet

Atlas Copco

9.01%

Investor B

6.95%

Hexagon B

6.31%

Munters Group

4.51%

Biotage

4.14%

Volvo

4.09%

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Sharpekvot

0.16

Antal ägare hos Avanza

813

Standardavvikelse

19,29%

Förvaltat kapital

2 403 MSEK

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

SFDR

Ljusgrön (artikel 8)

Fondens koldioxidavtryck

36,43 (tons COe/USD M revenue)

Hållbarhetsbetyg

3 (5)

Hållbarhetsfokus

Delvis

Hållbarhetsindikator (lägre är bättre)

19.40 av 100

Senast uppdaterad 2024-03-31 (uppdateras kvartalsvis)

Fondens förvaltare

Henrik Carlman

Henrik är chef för Case aktieförvaltning och är en högt rankad fondförvaltare. Henrik har ett förflutet som Investment Director hos Aeternum och förvaltare på Swedbank Robur. På Swedbank Robur var han ansvarig för den nordiska fonden Robur Microcap och den globala fonden Robur Fokus. Henrik har konsekvent levererat enastående resultat för de fonder han har förvaltat och har belönats med AAA-rating av Citywire.

Carl Johan Tjärnström

Carl Johan Tjärnström har en ekonomikandidatexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har arbetat i finansbranschen sedan 2016 och kommer senast från Catella Fonder AB och Celina Fonder AB där han arbetade som portföljförvaltare.

David Fremle

Hållbarhet

Fonden är en ljusgrön fond enligt SFDR vilket innebär att främjar hållbara egenskaper (artikel 8). Fonden bidrar till hållbarhet genom att främja hållbarhetsmål och undvika investeringar i vissa branscher, till exempel fossila bränslen.

Hållbara investeringar är dock inte det övergripande syftet med fonden.

Fondfakta

Fondtyp

Aktiefond

Förvaltare

Carlman, Tjärnström & Fremle

ISIN

SE0000577322

SFDR

Artikel 8

Valuta

SEK

Startdatum

1998-02-16

Risk

4 (7)

UCITS

Ja

Avkastning och NAV-kurser

Just in case - prenumerera på vårt nyhetsbrev