case-safeplay-vit

Case Hållbar Select


Case Hållbar Select är en svensk aktiefond som investerar i välskötta bolag med extra fokus på hållbarhet. Fonden främjar hållbarhet men har det inte som överordnat mål. Fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex.
Börja spara i fonden

Fondens placeringsinriktning

Fonden investerar i stora och välskötta svenska börsbolag och fokuserar på att hitta de bästa bolagen med en stabil och uthållig verksamhet där företagets produkter och tjänster ligger rätt i tiden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Fonden avser att göra hållbara investeringar vilket innebär att investeringen på ett positivt sätt bidrar till att miljö, klimat och/eller sociala frågor främjas.

För att främja sociala egenskaper begränsar eller avstår fonden investeringar i produktion och distribution av alkohol och tobak, vapenproduktion och kontroversiella vapen, produktion och distribution av hasardspel samt pornografiskt material, i enlighet med Case policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden passar dig som

vill investera i en aktivt förvaltad fond som främjar hållbarhet

tycker det är viktigt att välja bort bolag som inte respekterar internationella normer och konventioner

vill spara i en fond som mäter koldioxidavtryck och analyserar hållbarhetsrisker med ambitionen att investera för en bättre framtid

Fondens utveckling

Period AVKASTNING

Spara med gott samvete för framtiden

pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x

FONDINFORMATION

Om fonden

Fondens Förvaltare

image-Aug-31-2022-06-14-54-05-PM

Carl Johan Tjärnström

Förvaltare
Skärmavbild 2023-01-05 kl. 09.45.23

Tom Andersson

Förvaltare

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på aktier och företagsobligationer sedan 2008. Innan Tom 2007 grundade Case kontor i Växjö arbetade han med kapitalförvaltning hos SEB. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

 

Detaljerad information om fonden

Fonden främjar hållbarhet men har det inte som överordnat mål. Fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex.


I en aktiv förvaltning är omsättningen högre än i en traditionell aktiefond och fondens målsättning är att över tiden ge en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell samt hållbarhetsanalys.


Investeringsprocessen bottnar i en tilltro att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, samt att detta i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.

Fonden främjar miljö och sociala egenskaper enligt nedanstående:

  • Att bolag integrerar hållbarhet i sin affärsmodell samt strävar efter att nå målen i Parisavtalet
  • Att bolag följer praxis för god bolagsstyrning
  • Exkludering av bolag som inte respekterar internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och mångfald
  • Exkludering av bolag involverade i kontroversiella aktiviteter eller i aktiviteter med betydande negativ klimatpåverka
Fondens bolagsval begränsas även utifrån negativa kriterier, vilket innebär att Fonden inte investerar i bolag som bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer. Fonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7

NIVÅ 5

MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade januari 2011, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Case Hållbar Select tillhör kategori 5, vilket betyder medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Fonden placerar i räntebärande papper som generellt kännetecknas av låg risk. Indikatorn speglar framförallt mot vilken del av räntemarknaden fonden varit exponerad.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Investera i fonden

ny-kund

Ny Kund

Att bli kund hos Case är enkelt och tar inte alls lång tid. Kom igång med ditt sparande idag.
Jag är en ny kund
befintlig-kund

Befintlig kund

Om du redan sparar i någon av våra fonder gör du enkelt nya insättningar genom att klicka här.
Jag är en befintlig kund
kop-via-din-bank

Köp via din bank

Genom att logga in på din internetbank kan du enkelt spara i våra fonder.
Jag vill köpa via bank

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Dokument

Add a description here. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum.
Faktablad
Fakta

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
informationsbroschyr
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över UCITS-fonden Case Hållbar Select
Bilaga till informationsbroschyr
Bilaga

Bilaga informationsbroschyr

Bilaga till informationsbroschyr

Behöver du hjälp?

fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se