<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En politisk men inte en ekonomisk kris


Trots en och annan snaps under midsommar kan ingen svensk, efter helgens mediastorm, missat att folkomröstningen i Storbritannien visat på att 51,9 procent röstade för att lämna EU.

Dagen innan folkomröstningen gick det att utläsa på spelbolagens hemsidor att det var 92 procent sannolikhet att Storbritannien skulle stanna i EU och det återspeglades i det finansiella systemet genom att pundet stärktes inför folkomröstningen. Enligt opinionsmätningarna var utslaget detsamma, även vallokalsundersökningarna visade en övervikt för att stanna kvar. De flesta börser var upp och många aktörer på den finansiella marknaden hade positionerat sig för Bremain.

Finansmarknaden blev därför tagen med byxorna nere när resultatet presenterades på fredagsmorgonen och lätt panik utbröt. I London rasade börsen inledningsvis med 8 procent, men återhämtade sig på eftermiddagen och fallet begränsades sig till drygt 3 procent. Börserna runt om i Europa påverkades mer än Londonbörsen, vilket är märkligt, då Storbritannien borde vara en större förlorare på att lämna EU än vad EU är på att Storbritannien lämnar.

De aktier som tog mest stryk var bankaktier, vilket beror på bankernas sårbarhet vid oro på finansmarknaden. Vi såg även att marknadsräntorna föll och räntan på den tyska 10-åringen nu är negativ. Vi fick även se pundet rasa mot dollarn med nästan 10 procent.

Hur länge oron på marknaden ska fortsätta i Sverige beror på en rad faktorer, men vi bör nog förvänta oss en svängig marknad innan vi får svar på de frågor marknaden behöver för att lugna sig. Det största orosmolnet är inte Storbritannien längre utan om det är fler länder som vill/kommer att lämna EU. Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige och det är därför viktigt för vår del att EU får till en gynnsamt handelsavtal med Storbritannien.

De räntehöjningar som centralbankerna börjat ladda för skjuts antagligen på framtiden, ingen vågar störa den bräckliga konjunkturuppgång vi just nu har.

Marknaden styrs av ”fear and greed” och när dammet har lagt sig kommer det finnas mycket pengar som ska investeras i marknaden igen. Frågan är bara när investerarna vill trycka på köpknappen. Vi måste komma ihåg att detta inte är en finansiell kris, som Lehmankraschen eller Grekland, utan en politisk händelse.

På Case följer vi utvecklingen och vi har god beredskap för att hänga med i resultatet av Brexit. Vi är väl rustade för att stötta våra kunder och samarbetspartners.

Lämna en kommentar