<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play belönas med högsta fondbetyg


Samtidigt som Case Fair Play i februari fyllde tre år som högräntefond belönades den med det högsta fondbetyget, det vill säga 5 stjärnor. Fonden är den räntefond i svenska kronor som har haft högst avkastning under perioden*. Vi har pratat med fondens ansvariga förvaltare Andreas Rask om den fantastiska avkastningen, vad som skiljer den mot andra räntefonder och vad du som sparare kan förvänta dig framöver.

Case har i dagsläget tre företagsobligationsfonder. Vår största fond Case Safe Play, som har en inriktning mot bank och finans, Case Credit Opportunity som har ett friare mandat och som kan gå mellan Investment Grade-obligationer och High Yield, samt högräntefonden Case Fair Play. Den sistnämda fonden, Case Fair Play, fyllde under året tre år som högräntefond. Under dessa svårnavigerade år är fonden den fond av alla räntefonder som gett högst avkastning*. Vi har pratat med förvaltaren Andreas Rask om vad vi gör i fonden, vad som skiljer den mot andra räntefonder samt vad du som sparare kan förvänta dig framöver.


Hej Andreas, vad gör du på Case? Andreas Rask

Jag ingår i teamet som sköter ränte- och kreditförvaltningen, där jag har ett särskilt fokus på högränteobligationer och ansvarar för förvaltningen av Case Fair Play.

Du förvaltar högräntefonden Case Fair Play. Vad är det för fond?

Det är en relativt koncentrerad nordisk högräntefond utan specifik inriktning på enskild bransch och utan begränsningar vad gäller fördelning mellan Investment Grade och High Yield. I högräntefonden Case Fair Play är det kreditrisken som ska generera avkastning över tid.

Vad gör vi i fonden och vad skiljer den från övriga?

Inom vår fina palett av räntefonder kan man lite grovhugget säga att Case Fair Play har en betydligt mindre andel bankobligationer än ”storasyster” Case Safe Play och samtidigt en mindre andel fastighetsobligationer än ”lillebror” Case Credit Opportunity. Jag söker mig gärna till branscher där utbudet av företagsobligationer är begränsat jämfört med efterfrågan i marknaden. Detta för att så gott det går också försöka begränsa exponeringen mot den breda marknadens nyckfullhet under perioder av lägre riskaptit och svagare momentum.

Fonden är den bästa av alla räntefonder i SEK senaste tre åren hos Avanza*, vad förklarar framgången?

Vi har haft fokus på kort duration och höga kupongräntor, vilket varit gynnsamt. De senaste tre åren har varit väldigt händelserika och jag skulle hävda att just durationsspelet har varit det mest avgörande. Riskerna ligger alltid i tidsaspekten när det kommer till obligationer och de korta löptiderna i portföljen är ett tacksamt skydd mot såväl likviditetsrisk som ränterisk.

Fair Play bäst på tre år 20230415

Vad kan man förvänta sig som sparare i fonden?

Man kan fortsatt förvänta sig en aktivt förvaltad företagsobligationsfond med en konkurrenskraftig förräntningstakt oavsett marknadsklimat. I skrivande stund har portföljen en förräntningstakt på över 11% efter avgift. Det tycker vi gör fonden till ett bra alternativ eller komplement till aktier.

 

Vill du lära dig mer om våra fonder? Maila carl.bergenstrahle@casefonder.se eller Frida Dyvik på Frida.dyvik@casefonder.se så kontaktar vi dig.

 

*samtliga räntefonder i SEK hos Avanza Bank per 2023-04-15. Totalt 102 fonder

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

Lämna en kommentar