<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lägesrapport om räntemarknaden och Safe Play


Bästa sparare - Tyvärr har Italienarnas populistiska politik och Trumps handelstullar mot EU, Mexiko och Kanada framkallat en skärva av oro på finansmarknaden.

Denna oro har även spillt över på obligationsmarknaden och som alltid när det stormar är det bankerna som tar extra mycket stryk. Detta eftersom marknaden tycker att det är bankerna som innehar den finansiella risken men vi är mer oroliga för balansräkningen hos vissa sydeuropeiska länder där de pratar om skattesänkningar trots att de idag inte får in tillräckligt med skatteintäkter. Vi kan bara tänka oss vad som händer med statsskulden i dessa länder och en ökad skuldbörda omöjliggör en allt för hög ränta i euroområdet. Detta leder fram till vår slutsats att det kommer att ta längre tid än väntad innan vi får se en normaliserad ränta.

Nu har rädslan för Italien tillfälligt avtagit eftersom det var en stor efterfrågan vid försäljningen av italienska statsobligationer i onsdags. Italien lånade upp 3,6 miljarder euro lättare än vad marknaden först trodde. Vi kan bara spekulera i att det var ECB som plockade största delen av lånet.

Den svenska obligationsmarknaden har nästan inte alls påverkats av Italienfrossan och detta på grund av att marknaden för svenska obligationer är relativt illikvid och att det sker få avslut.

Safe Play, som har en del av portföljen investerad i nordeuropeiska banker, har på grund av Italienfrossan backat cirka 0,7 procent. Nedgången beror på en prisjustering på fondens obligationer eftersom marknaden för närvarande vill ha bättre betalt för risk. Men vi ska komma ihåg att en obligation ges ut till kurs 100 och när lånet förfaller ska emittenten betala tillbaka 100. Under obligationens löptid kan kursen både gå upp och ned men för den långsiktiga investeraren är det den underliggande räntan som obligationen genererar som är viktigast. 

Vi har gjort en djupgående analys av vår obligationsportfölj och känner oss väldigt komfortabla med våra innehav. Vi ska komma igår att Safe Play har en kort ränteduration (cirka 12 månader) och en running yield på 4,4 procent vilket talar för att avkastningen i fonden borde studsa tillbaka inom kort igen. 

Vi har varit med om liknande oro flera gånger tidigare då Greklandskrisen blossade upp, Brexit blev ett faktum och när PIIGS blev ett nytt uttryck. Vår analys är att när liknande scenarior uppstår och när alla placerare vill kliva ur marknaden samtidigt brukar det uppstå bra köpläge för investerare som gillar att gå i motsatt riktning. För vår lärdom är att finansmarknaden alltid agerar i flockbeteende.

 Jag vill även passa på att ge beröm åt min kollega Georg "Jojje" Norberg som förvaltar vår aktiefond Power Play. Jojje har med sitt val av värdeaktier lyckats navigera rätt i dessa tider och fonden har levererat en avkastning om 4,35 procent i år medan OMXSPI endast är upp 0,8 procent.  


Tom Andersson
Ansvarig fondförvaltare för Safe Play

Lämna en kommentar