<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Update från räntemarknaden med Tom Andersson


När vi tittar i backspegeln det gånga året har vi återigen fått uppleva en turbulent period där inflationen stått i fokus. Centralbankerna världen över är fortfarande i fasen där man höjer styrräntor för att få ner inflationen. Även om takten är långsam så viker inflationen nedåt i skrivande stund. Vi har satt oss ner med Tom Andersson för att reda ut vad som hänt under året, hur vi agerar nu och vad man kan förvänta sig framöver.

Hur går tankarna efter första delen av 2023?

Vi har återigen fått uppleva en turbulent period där inflationen, stigande räntor och geopolitisk oro fortsatt varit i fokus. Våren präglades mycket av händelserna med Credit Suisse och ett antal amerikanska nischbanker vilket la en våt filt över bankobligationer, här ser vi att det försiktigt börjat släppa under sommaren vilket förstås varit en bidragande faktor till fondernas utveckling under sommaren.

Inflationen har varit samtalsämnet på allas läppar senaste året. Har den toppat nu?

Ja, mycket tyder på att den fortsätter ned under hösten och vintern. Vi har fortfarande inte sett effekten av Riksbankens räntehöjningar fullt ut. Ofta tar det 12-18 månader innan räntehöjningarna slår igenom i ekonomin, vilket betyder att vi först nu ser effekten av de första höjningarna man gjorde 2022.

Fastighetsbolagens finansieringsbehov har varit i fokus under året. Hur mår fastighetsbolagen?

Vi följer utveckling på fastighetssidan väldigt noga då det påverkar ekonomin i stort. Vi är kraftigt underviktade sektorn även om vissa bolags obligationer nu handlas till attraktiva nivåer. Vi ser fortsatt bättre så kallad risk/reward i andra sektorer. Bara senaste veckan har vi köpt in tvååriga obligationer på 9-11% som inte är fastighetsrelaterat.

 

2021-11-25-Case miljobilder-60

Vad tror du om marknaden under hösten och vad är det viktigaste att hålla koll på?

Viktigt blir att följa kommande makrodata och hur centralbankerna agerar. Då vi inte sett effekten av räntehöjningarna än är risken att man tar i för hårt och höjer räntan in i lågkonjunkturen. Arbetsmarknaden och vad som händer med arbetslösheten blir en viktig indikator att hålla koll på kommande period. Skulle arbetslösheten ta fart så får vi nog se centralbanker byta fot igen.

Vad gör vi i fonderna i det här läget och vad ska man förvänta sig framöver?

Vi har fortsatt en kort ränteduration i våra fonder, vilket sätter oss i bra position att ta in längre löptider när vi ser att räntan vänder ned igen för att låsa in höga räntenivåer i fonderna.

För räntespararen leder de högre räntorna till högre avkastning. Vi får betydligt högre avkastning idag jämfört med samma emmittenter för 12-18 månader sedan. Förräntningstakten i våra företagsobligationsfonder ligger fortsatt på höga nivåer (7-12%) vilket stärker min bedömning att kommande år blir ett bra år för företagsobligationer.

 

Vill du lära dig mer om våra fonder? På www.casefonder.se kan du dagligen följa utvecklingen på våra fonder. Vi publicerar löpande viktiga nyckeltal för våra fonder så som löpande årlig förräntningstakt, fondernas största innehav, genomsnittlig rating samt aktuell ränteduration.

 

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

Lämna en kommentar